Den Mobile Pausepavillon 

Pausen i det offentlige rum

Citinside har siden 2014 arbejdet med ideen om Den Mobile Pausepavillon. En fysisk pavillon i en let konstruktion der kan rumme omkring 10 personer og kan flyttes rundt i byen. En digital pavillon, der kan anvendes i stillerum på arbejdpladser eller uddannelsesinstitutioner.

Byen vokser. Flere mennesker er samlet på lidt plads og den høje aktivitet i hverdagen giver mange mennesker stress. Vi skal lære at finde ro på nye måder, for at kunne leve et godt liv sammen. Den Mobile Pausepavillon er udviklet som svar på behovet for fysiske rum, hvor vi kan slappe af og falde til ro uden at skulle præstere. 
Pausepavillonen er en oase - i bevægelsen gennem byen, i overgangen mellem steder og aktiviteter. Her er det muligt at slå sig ned, slappe af i stilhed eller lytte til soundscapes og meditationspoesi gennem høretelefoner. 
Et sted hvor det er muligt at holde en god pause.

Med pausepavillonen ønsker vi at formidle en bæredygtig mentalitet og livsindstilling. En opdagelse af vigtigheden i at give tid, holde pauser og at drage omsorg for sig selv. En erkendelse af at livet ikke skal forbruges men leves. 

Udviklingen af pausepavillonen
I 2016 indledte vi et samarbejde med arkitektstuderende Malte Harrig med ønsket om at udvikle en prototype af den Mobile Pausepavillon. Formålet med projektet er at undersøge hvordan mennesker i et byområde kan have glæde af et fysisk sted, der inviterer til en pause, at finde gode tekniske løsninger i forhold til lyd og rum med bæredygtighed som princip.

I foråret modtog blev Malte Harrig honoreret for sine modeller og ideer af Boligfonden Kuben, og modtog legat fra Spirekassen som støtte til udvikling af en prototype. Projektet blev siden optaget som del af KADKs efterårsudstilling i 2017 om Cirkulær Økonomi sammen med 14 andre værker.

Prototypen
1. prototype på et modul var udstillet 1:1 på KADKs efterårsudstilling.  

Med fokus på ældre traditionelle materialekombinationer: træ, ålegræs, metalsamlinger og bolte, undersøger pavillonen nye formsprog og fabrikationsmetoder, der giver mulighed for fremtidens bæredygtige æstetik. Konstruktionen er let og mobil, alle komponenter kan skilles ad, genanvendes og indgå i nye kredsløb.

Der er særligt valgt ålegræs som materiale for at undersøge, hvad der ligger af muligheder og udfordringer i forhold til at skabe en pavillon, der på samme tid skal afskærme mod lyde udefra og skabe en god klangbund for lyd og musik. Ålegræs er en genopdaget naturlig ressource, der ikke har været anvendt i mange år, det høstes når det skyller op stranden, hvor det ellers ville ligge og forgå. Ålegræsset går igen i det naturlige kredsløb ved at gøde nye afgrøder og materialer.

Vi udvikler fortsat på pavillonen og arbejder på at have en ny model oppe i sensommeren 2018.